Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

9. kongres chirurgie jater, žlučových cest a pankreatu

19.–20. září 2022, Plzeň

Pořádá Česká chirurgická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Chirurgickou klinikou LF UK a FN Plzeň

Více na www.chirurgieplzen2022.cz

Pozvánka pdf
 

 
 

Vážení členové České společnosti intervenční radiologie
 
jak již víte ve dnech 22. až 24. května se koná další Pracovní sympózium v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně. Program je zaměřen na hybridní výkony, onkologické intervence a intervence na žilách.
 
Přednášky budou doplněny diskuzí přednášejících s kliniky z jednotlivých sekcí. 
 
Jako vždy kromě přednášejících v uvedených sekcích je umožněno především mladým intervenčním radiologům prezentace v sekci Várií.
 
Proto žádáme všechny, kteří mají zájem a prezentaci intervenční tématiky v trvání 10 minut, aby nejdéle do 31. března poslali abstrakt na adresu eurocongress@grbox.cz.
 
Všem děkujeme a těšíme se na setkání v Hotelu Harmony.
 
 

Sledujete CMP Journal?

Pozn: CMP journal je časopis serveru proLékaře.cz - články přístupné po registraci, která je zdarma.

XXVI. Pracovní sympozium CSIR, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn, 22.-24.5.2022

http://www.pracovni-sympozium.cz


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 
dovolte mi Vás jménem organizačního výboru pozvat na XXVI. pracovní sympozium České společnosti intervenční radiologie ČLS JEP. Po podzimním odloženém sympozium se setkáme v Hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně ve dnech 22. - 24.5. 2022. Využili jsme příznivější dny neděle až úterý, které vám ve většině více vyhovovaly. Hotel, jak jsme se osobně přesvědčili, plně odpovídá našim požadavkům.
 
Tématy kongresu budou aktuální témata jako onkointervence, žilní intervence, hybridní výkony a novinky v intervenční terapii. Je možné si přihlásit i přednášku v sekci Várií.
 
Věříme, že letošní pracovní setkání bude patřit jak po odborné, tak i společenské stránce k vrcholným akcím roku 2022. Součástí sympozia budou i nyní velmi atraktivní a navštěvované workshopy a jako již tradičně, bude rovněž sekce přednášek radiologických asistentů a sester věnujícím se intervenční radiologii. Sympozium bude letos opět otevřeno studentům lékařských fakult.
 
Také bychom rádi navázali na velmi úspěšný charitativní běh proti mozkové mrtvici „Čas je mozek“, výtěžek z akce bude věnován na osvětovou činnost a pomoc pacientům po cévní mozkové příhodě.
 
V případě nepříznivé epidemiologické situace vás budeme informovat o náhradním termínu uspořádání sympozia, je však velký předpoklad, že sympozium proběhne v plánovaném termínu. Vzhledem k neudržitelnému finančnímu krytí kongresu jsme museli zvýšit registrační poplatky.
 
Věříme, že odborný a společenský program pro Vás bude atraktivní a v co největším počtu přijedete ve dnech 22. - 24.5. 2022 do Špindlerova Mlýna.
 
Za programový a organizační výbor CSIR ČLS JEP,
 
 
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.


 

31. PTA kurz - Belánovy dny

 
Přednášky z PTA kurzu 2021 jsou zde.