Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

31. PTA kurz - Belánovy dny

KAPACITA KURZU JE JIŽ VYČERPÁNA, proto se již nelze přihlásit.

Téma: 
PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
Středeční odpolední blok: Komplexní diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
 
Termín: 23. 11. - 24. 11. 2021
Začátek: 23. 11. 2021 od 8:30 hod.

Informaceprogram

31. PTA kurz - Belánovy dny

KAPACITA KURZU JE JIŽ VYČERPÁNA, proto se již nelze přihlásit.

Téma: 
PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
Středeční odpolední blok: Komplexní diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
 
Termín: 23. 11. - 24. 11. 2021
Začátek: 23. 11. 2021 od 8:30 hod.

Informaceprogram

Blíží se XXV. PRACOVNÍ SYMPOZIUM CSIR

Hotel GALANT, Mikuklov, 17. - 19.10.2021
K dispozici již je program

CMP Journal (proLékaře.cz)

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, 

Problematika cévních mozkových příhod již dávno přestala být doménou neurologických nebo interních lůžkových oddělení nemocnic a stala se vzorným příkladem mezioborové spolupráce. Tomu odpovídá i pestrá paleta původních prací v aktuálním vydání CMP Journal otevírajících řadu zajímavých a pro praxi důležitých témat – simulaci příjmu pacientů s iktem, druhý díl rozsáhlého materiálu k embolizačním ischemickým CMP z neurčeného zdroje (ESUS) nebo dva kazuistikami ilustrované články pojednávající o intrakraniálních flebotrombózách jako vzácné příčině CMP a o problematice iktů v těhotenství.

Abyste načerpali dostatek inspirace a čerstvých poznatků pro praxi, přeje za tým proLékaře.cz

Aneta Václavíková

Pozn: CMP journal je časopis serveru proLékaře.cz - články přístupné po registraci, která je zdarma.
 

Téma: 
PTA, stent a další intervenční výkony na cévách
Středeční odpolední blok: Komplexní diagnostika a terapie syndromu diabetické nohy
 
Termín: 23. 11. - 24. 11. 2021
Začátek: 23. 11. 2021 od 8:30 hod.

KAPACITA KURZU JE JIŽ VYČERPÁNA, proto se již nelze přihlásit.
Online přihláška je zde

10. sympozium České společnosti pro cévní přístup

Místo: Regionální centrum Olomouc
Termín: 25.11.2021
Info: www.cevni-pristup.cz

XXV. pracovní sympozium CSIR

Místo: Hotel GALANT, Mikulov
Termín: 17.-19.10. 2021
Info a přihlášky: www.pracovni-sympozium.cz