Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

Rozsviťme Česko - 15.5.2021 - Světový den boje proti mrtvici

Na Světový den boje proti mozkové mrtvici Rozsvítíme Česko

 
Světový den boje proti mozkové mrtvici letos připadne na sobotu 15. května. Města Praha, Jihlava, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Zlín, Olomouc a Brno se připojily k iniciativě upozorňující na problematiku cévní mozkové příhody, která je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Česku. Jejich architektonické dominanty proto budou v sobotu večer osvíceny růžově.
 
Krom pražského Tančícího domu se růžově rozsvítí Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Labem, Olomoucká radnice, Sloup Nejsvětější Trojice, Galerie města Olomouce, radnice ve Zlíně, Morový sloup na náměstí v Jihlavě, rozhledna Diana a Goethova vyhlídka a balkon Mahenova divadla v Brně. 
 
Děkujeme všem městům, která se zapojila a pomohla s realizací akce. 


 

31. PTA kurz - Belánovy dny - TERMÍN: 23.-24.11.2021

Tradiční kaprovské přání...

Statistika výkonů z přechozího roku v pdf  - přístupné členům CSIR zaregistrovaným do webu (po přihlášení)

Důležité informace k platbě členských příspěvků ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,
 
dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz
 
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.
 
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
 
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.
 
S pozdravem
 
Marcela Havlíková
 
Členská evidence
 
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s.
 
Sokolská 449/31, 120 00 Praha 2
 
Tel: (+420) 224 266 226, 778 471 007
 
e-mail: cle@cls.cz; havlikova@cls.cz;