Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 18.01.2024

Smuteční oznámení

S velikou lítostí oznamujeme, že dne 13.1. 2024 náhle zemřel ve věku 58 let náš dlouholetý spolupracovník MUDr. Jiří Novotný, PhD.

Dr. Novotný pracoval v IKEMU na ZRIR 30 let. Za tu dobu se vypracoval na špičkového odborníka zejména  v oblasti intervenční radiologie. Jeho přínos v rozvoji zavádění stentgraftů je nepopiratelný, samozřejmě zvládal brilantně i ostatní intervence, jeho druhou specializací bylo CT. Jeho schopnosti a zručnost byly obecně uznávané nejen u nás, ale i na dalších pracovištích, to potvrzuje i řada vyzvaných přednášek.

Na oddělení byl velmi oblíbený pro svou ochotu pomáhat mladším kolegům osvojit si nové diagnosticko-terapeutické postupy. Díky své pracovitosti po sobě zanechal množství správně diagnostikovaných či léčených pacientů, pracoval vždy bez ohledů na pracovní dobu, nezřídka se na pracovišti objevil i o víkendu mimo svou službu byl-li třeba urgentní výkon.

Člověk jako byl Jirka bude na našem oddělení rozhodné chybět, jak pacientům, tak nám, jeho spolupracovníkům. 
 

prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc. a kolektiv ZRIR
 

PARTE