Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky z 5.07.2022

Migrovali jsme web CSIR

Web CSIR jsme přesunuli na platformu WEDOS, kde platíme pětinovou cenu za podstatně vyšší výkon a prostor.