Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Novinky

33. PTA kurz - Belánovy dny

IKEM Praha, 21. - 22.11.2023
Pokyny a přihláška na 33. kurz PTA, Belánovy dny jsou na světě.

 

XXVII. PRACOVNÍ SYMPOZIUM ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTERVENČNÍ RADIOLOGIE ČLS JEP (2023):

Statistika nevaskulárních a onkologických intervencí radiologických pracovišť v ČR za rok 2022 (Pánek J., Andrašina T.)

Syndikovat obsah