Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

XXI. Pracovní sympozium CSIR 2017

Program

3. června 2017


Prezentace jsou ve formátu pdf. Oranžová ikona označuje dokumenty, které jsou dostupné členům CSIR po přihlášení do webu. Obsah dokumentů je duchovním vlastnictvím jednotlivých autorů či kolektivů autorů a nelze jej bez jejich svolení reprodukovat.