Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Sekce intervenční neuroradiologie

Výbor Sekce intervenční neuroradiologie CSIR

Předseda

  • Prof. MUDr. Krajina Antonín, CSc.

Členové

  • plk. Doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
  • Prof. MUDr. Martin Köcher, PhD.

Revizní komise Sekce intervenční neuroradiologie CSIR

  • Prof. MUDr. Roček Miloslav, CSc.
  • MUDr. Cihlář Filip

Dokumenty