Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP

Czech Society of Interventional Radiology

Archív novinek

Chronologicky (od nejnovějšího) setříděný archív novinek na webu CSIR.

31. PTA kurz - Belánovy dny - TERMÍN: 23.-24.11.2021

Důležité informace k platbě členských příspěvků ČLS JEP

Vážené členky, vážení členové ČLS JEP,
 
dovolte nám, abychom Vás upozornili, že od roku 2020 se platba ročních členských příspěvků provádí formou elektronických výzev k úhradě všem členům na emailové adresy evidované v členské databázi. Výzvy jsou odesílány hromadně administrátorem z adresy cle@cls.cz
 
Všem členům, kteří nemají v databázi uvedenou emailovou adresu, jsou ve spolupráci s Českou poštou generovány a následně zasílány složenky.
 
Žádáme Vás proto o pravidelnou aktualizaci svých kontaktních údajů, především emailové adresy, a to nejlépe formou emailové zprávy na cle@cls.cz nebo havlikova@cls.cz  K aktualizaci kontaktních údajů lze použít i formulář „Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.“, který naleznete zde: https://www.cls.cz/formulare-ke-stazeni
 
Členům, kteří nebudou mít uhrazený poplatek za r. 2020, případně i za předešla období, se tento nedoplatek přičte k platbě za r. 2021. Výzvu budeme rozesílat na přelomu února/března 2021.
 
S pozdravem
 
Marcela Havlíková
 
Členská evidence
 
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, z.s.
 
Sokolská 449/31, 120 00 Praha 2
 
Tel: (+420) 224 266 226, 778 471 007
 
e-mail: cle@cls.cz; havlikova@cls.cz; 
 

Tradiční kaprovské přání...

Statistika výkonů z přechozího roku v pdf  - přístupné členům CSIR zaregistrovaným do webu (po přihlášení)

Vážení přátelé a příznivci PTA kurzu,

s politováním Vám musíme oznámit, že letošní 31. ročník PTA kurzu jsme museli zrušit.

Pandemie COVID - 19 indikovala taková opatření, že naše každoroční setkání je nemožné, pořádání online kongresu by bylo též svízelné a hlavně by neodpovídalo charakteru PTA kurzu.
 

Žádáme Vás o pochopení stávající situace a doufáme, že v příštím roce bude možné PTA kurz – Belánovy dny opět uspořádat.
 
Statistika intervencí za rok 2019 bude na stránkách CSIR k dispozici po zpracování získaných dat.
 
Děkujeme Vám za dosavadní přízeň.
 
Za organizátory kurzu PTA - Belánovy dny
 
Prof. MUDr. Jan Peregrin, CSc.
MUDr. Jozef Kováč (hl. organizátor kurzu)
Jana Špačková

AORTIC LIVE - 26. a 27. 10. 2020 - přístup ZDARMA

Program v pdf 

https://www.aortic-live.com/